Grafická verzia

Žáková Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414143
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zakova.zuzana@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2006 31.12.2023
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2016 31.12.2023
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2018 31.12.2023
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2018
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2021 31.12.2023
Amatérsky športovec, surfovanie (surfovanie) Slovak Independent Surfing Association bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 27.9.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 29.10.2006
Športový rozhodca plavecké športy 29.10.2008
Športový rozhodca plavecké športy 27.9.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.