Grafická verzia

Bacúšanová Vičanová Ľubica

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414221
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: viba.br@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2004 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) ŠK FLIPPER Brezno, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér plavecké športy 10.4.1992
Tréner plavecké športy 26.11.2004

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.