Grafická verzia

Adámek Jiří

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414262
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jiri.adamek@orcabratislava.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.1987 31.12.2024
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2016 31.12.2024
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2016 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub ORCA Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2016 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2016 31.12.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 13.12.1987
Tréner plavecké športy 31.3.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Jiří Adámek - ORCA SPORT
IČO: 40767116
Miesto podnikania: Vajnorská 1319/55, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.