Grafická verzia

Wolff Christina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414517
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: christinapwolff@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, iný šport (Joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport (Joga) 9.8.2018 5.9.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.