Grafická verzia

Danišková Daniela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 414975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: danieladaniskova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár Tennis club Veľké Kostoľany bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2021
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2019 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 19.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 24.4.2019 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.