Grafická verzia

Wallnerová Iglika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 415864
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: chocolata@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 6.6.2018
Tréner, kulturistika a fitnes (bodyfitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2019
Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner kulturistika a fitnes (bodyfitnes, fitnes) 17.9.2017 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.