Grafická verzia

Vančo Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 415877
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michalvn92@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) TRIAX, s. r. o. bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2018
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská Triatlonová Akadémia bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2018
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.