Grafická verzia

Čery Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 416073
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: papacery@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 14.3.2016
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) 3atletik bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.