Grafická verzia

Šulcová Denisa, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 417332
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: denisasulc@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2018
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2018
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Tatry mountain resorts, a.s. pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 11.11.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2020
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.11.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 15.12.2013
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 19.12.2014
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 20.3.2018
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 20.4.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.