Grafická verzia

Jakubovičová Alica

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 417408
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alicajakubovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2005 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub HANAKA Zlaté Moravce bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2005 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 17.9.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 17.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 15.11.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Alica Jakubovičová SALÓN CALME
IČO: 43419691
Miesto podnikania: Staničná 2020/7, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 1.11.2020
oprávnenie na podnikanie 9.4.2019 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.