Grafická verzia

Ágg Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 417761
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubos.agg@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Delegát zväzu, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2002
Iný športový odborník, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2002
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.