Grafická verzia

Berecz Damien

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 418265
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: salvadza@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2019
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) LUIGINO.sk bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) HKM Slovan Duslo Šaľa bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Slovenský zväz hádzanej bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) HKM Slovan Šaľa bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.