Grafická verzia

Abas Mostafa Hassan Morsy

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 418953
Štátna príslušnosť: Egyptská arabská republika
Adresa elektronickej pošty: mostafah.abas85@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 12.11.2018

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mostafa Hassan Morsy Abas
IČO: 52273598
Miesto podnikania: Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.3.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.