Grafická verzia

Weichpart Marko

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 419221
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martina.weichpartova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Amatérsky športovec, futbal (futbal) FC JUVENTUS ŽILINA bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.