Grafická verzia

Ablonczy Dániel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 419706
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dani.ablonczy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.2.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.