Grafická verzia

Adamek Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 419891
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jedajko@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Humenné bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2012
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný športový klub Udavské bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2015
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Rovné bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 31.7.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 12.9.2016 30.6.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.