Grafická verzia

Abena Leo Myenty Janna

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 420058
Štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo
Adresa elektronickej pošty: myenty_abena@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.