Grafická verzia

Minarič Tomáš, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 420117
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomas.minaric@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 24.3.2013
Inštruktor, lyžovanie SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2016
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 20.3.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 13.10.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Tomáš Minarič
IČO: 54522625
Miesto podnikania: Štúrova 73/25, 05938 Štrba, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 17.5.2022 30.11.2022
oprávnenie na podnikanie 21.3.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.