Grafická verzia

Uhliariková Eva, JUDr. Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 420307
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: euhliarikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, cyklistika Pedál dobrovoľník 18.11.2018
Funkcionár BAJKSLAVA dobrovoľník 21.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.2.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.