Grafická verzia

Basarová Viktória

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 420937
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: viki.basarova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový klub polície Modrí Draci Košice bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2017
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Športový klub polície Modrí Draci Košice bez zmluvy/registrácia/člen 8.11.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2019
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) ČERVENÁ HVIEZDA KOŠICE bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2020
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodného póla Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.