Grafická verzia

Albert Lilla

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 421446
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 9.8.1993
Kontaktná adresa: M.M.Hodžu 69/11 A, 936 01 Šahy, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: albertlillaa@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (skupinový fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (skupinový fitnes) 15.12.2016 15.12.2016

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.