Grafická verzia

Brimich Róbert, PaedDr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 421893
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: brimich@brimich.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, fitnes a kulturistika 1. Nutričná spoločnosť s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.1999

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.8.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.