Grafická verzia

Ambróz Martin, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 421931
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ambrik@pobox.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2005 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 7.1.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.1.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.2.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Martin Ambróz
IČO: 52520331
Miesto podnikania: Rosná 1511/1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 1.11.2020
oprávnenie na podnikanie 2.7.2019 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.