Grafická verzia

Abel Sebastián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 424593
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radka.jureckova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.