Grafická verzia

Adamčíková Sára

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 425758
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sarikadamcikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, fitnes a kulturistika (fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner fitnes a kulturistika (fitnes) 29.11.2017

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Sára Adamčíková
IČO: 53477898
Miesto podnikania: Adamovka 552/13, 029 44 Rabča, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 3.12.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.