Grafická verzia

Valachová Alexandra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 428608
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 1saska@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak)
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.4.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.