Grafická verzia

Weber Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 429689
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hokejbal@hokejbal.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, iný šport (hokejbal) Športový klub LG BRATISLAVA bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2012
Amatérsky športovec, iný šport Športový klub LG BRATISLAVA bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2012
Amatérsky športovec, iný šport Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2012 30.6.2022
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2012 30.6.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 30.11.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.