Grafická verzia

Wagnerová Sophia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 431736
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@dancecontinent.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK62 1111 0000 0015 1286 9003
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) DanceContinent o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2019
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.