Grafická verzia

Zima Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 431739
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: irina.copp@tandemsk.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Tanečný klub City Dance bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2019
Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.