Grafická verzia

Adamkovič Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 432559
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.6.1982
Kontaktná adresa: Stredňanská 2536/43, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.adamkovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.4.2019 31.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.4.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.4.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 2.4.2019 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.