Grafická verzia

Zalubil Zdeněk

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 436867
Štátna príslušnosť: Česká republika
Adresa elektronickej pošty: info@askskalica.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2005 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2005 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2005 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2005 31.10.2022
Funkcionár Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2018 31.10.2021
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2018 31.10.2021
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Športový klub ŠK Skalica bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.2.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 10.2.2005 31.10.2021
Tréner tenis 24.2.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.