Grafická verzia

Abaffyová Renáta

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 440785
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.9.2007
Kontaktná adresa: Bystrá 336, 02944 Rabča, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: skocikovam@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Atletický klub AK Svetlošák .S. Banská Bystrica, Kráľová, ul. Sládkovičova 34 bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.