Grafická verzia

Víglaská Sofia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 441419
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: gymnastics@sgf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (moderná gymnastika) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.