Grafická verzia

Palásthy Zuzana, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 442939
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@pepeski.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Limitless Academy bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2008
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) Športový klub PEPESKI blesky bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2008
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2012
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Športový klub PEPESKI blesky bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2012
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tréner, gymnastika (športová gymnastika) KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Tréner, gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2022
Iný športový odborník, cyklistika BMX TEAM LIPTOV o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2023 31.12.2023
Iný športový odborník, cyklistika Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.3.2022
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.2.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca gymnastika (gymnastika pre všetkých)
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 17.11.2008
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 28.3.2012

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Zuzana Palásthy
IČO: 43816908
Miesto podnikania: Žiar 1086, 032 05 Žiar, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 17.5.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.