Grafická verzia

Görcsösová Ella

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 443310
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: princjozef@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK04 1100 0000 0029 1693 1664
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Akadémia športovej gymnastiky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding, Snowboard) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2018
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Klub adrenalínových športov Demänovská Dolina zmluva o príprave talentovaného športovca 26.7.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Gymnastik Košice bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Gymnastik Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Klub vodného lyžovania Trixen Košice bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2020
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2020
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie, snowboarding) SBX SLOVAKIA bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.