Grafická verzia

Šupčíková Klára

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 444577
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: supcikova@elms.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.