Grafická verzia

Adamcová Sofia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 444590
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jarkaadamcova@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.