Grafická verzia

BAČOVÁ Jana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 446097
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jana.bacova@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2017
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy (plávanie) 3.1.2008

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Gabriela Bačová
IČO: 50756842
Miesto podnikania: Dolný Smokovec 66, 059 81 Vysoké Tatry, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 8.6.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.