Grafická verzia

Bieľak Štefan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 446159
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bielak111@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá" bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.1992
Funkcionár, futbal (futbal) "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá" bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2009

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.4.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.