Grafická verzia

Danko Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 446331
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tenispiestany@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Tenisový klub Kúpele Piešťany dobrovoľník 13.6.2019 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 13.6.2019 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.6.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 11.6.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.