Grafická verzia

Tripšanská Ingrid

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 447359
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: i.tripsanska@mail.t-com.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) "Futbalový klub SMRDÁKY" bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2018
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) "Futbalový klub SMRDÁKY" bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2018
Funkcionár, futbal (futbal) "Futbalový klub SMRDÁKY" bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.7.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.