Grafická verzia

ADAMIK Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 447933
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mare.adamik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023 30.6.2027

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 13.5.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner ľadový hokej (ľadový hokej) 1.6.2016 30.6.2027

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Marek Adamík
IČO: 54034256
Miesto podnikania: Veľká okružná 1128/40, 958 01 Partizánske, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.9.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.