Grafická verzia

Molotta Michal, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 448704
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: molotak@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 21.12.2011
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 21.12.2011
Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 21.12.2011
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Tréner, lyžovanie ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SKI KLUB KREMNICA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Tréner, lyžovanie SKI KLUB KREMNICA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) SKI KLUB KREMNICA bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2019
Funkcionár ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.9.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 22.12.2015
Inštruktor lyžovanie (snowboarding) 22.12.2015
Tréner lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 22.12.2015

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Michal Molotta
IČO: 41918487
Miesto podnikania: Pri vinohradoch 10191/19A, 841 03 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 9.8.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.