Grafická verzia

Vičanová Alexandra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 449638
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: alexandra12798@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 26.5.2017

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Alexandra Vičanová
IČO: 52709434
Miesto podnikania: Dominova cesta 3617/10, 921 01 Banka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 24.3.2021
pozastavenie podnikania 13.3.2020 31.12.2020
oprávnenie na podnikanie 4.10.2019 23.3.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.