Grafická verzia

Adam Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 451476
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jakubadam123456@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, fitnes a kulturistika (kulturistika) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2019
Tréner, fitnes a kulturistika (fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner fitnes a kulturistika (kulturistika, fitnes) 14.4.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.