Grafická verzia

Ábelová Nela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 451956
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.abel1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecná telovýchovná jednota - Banka bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2019
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2020
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PIEŠŤANY bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.