Grafická verzia

Botló Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 452390
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 1207262janci@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový club Rómov Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2006
Športový masér, futbal (futbal) 1. FC Roma Zlaté Klasy bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2006
Športový masér, futbal (futbal) Telovýchovná jednota ŠM Janíky bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2006

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.5.2006


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 27.7.2019 27.7.2021
Športový masér futbal (futbal) 27.7.2019 27.7.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.