Grafická verzia

Adamec Milan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 459659
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: milan.adamec1111@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Naše PODHORIE o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2019
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Naše PODHORIE o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.