Grafická verzia

Benda Ľubomír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 460711
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miriama.bendova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný športový klub Rosina bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.