Grafická verzia

Tilimonová Karolína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 464073
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tsthviezdicka@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK66 3100 0000 0043 5029 0202
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) "HVIEZDIČKA" tanečné štúdio bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.